طراحی

عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که اطلاعات بیشتر !

گزینه

عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که اطلاعات بیشتر !

ریسپانسیو

عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که اطلاعات بیشتر !

اسلایدر

عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که اطلاعات بیشتر!

رنگبندی

عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که اطلاعات بیشتر!

پشتیبانی

عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که اطلاعات بیشتر !

درباره محصولات ما

 

مرکز ارائه قالب های فارسی جوملا و ارائه بسته های آموزش طراحی وب

 • امکانات قالب های ما
 • امکانات قالب های ما
 • امکانات قالب های ما
 • امکانات قالب های ما
نمایش محصولات
mock-up_lean.png

ریسپانسیو

موازات به یک بانک مراجعه و تقاضاي افتتاح حساب غیر قابل برداش

اطلاعات بیشتر

طراحی

در اولین فرصت حداقل ده نام براي شرکت خود انتخاب کنید و سعی شود هرنام دارا

اطلاعات بیشتر

امکانات

موازات به یک بانک مراجعه و تقاضاي افتتاح حساب غیر قابل برداش

نمایش همه

نمونه کارها

براي ثبت شرکت حداقل مبلغ یک میلیون ریال لازم است که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد سهام آنها باید به حساب بانکی مزبور واریز گردد و فیش بانکی به تعداد سهامداران تهیه شو

خدمات ما چیست

اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن به دقت پر شود و به امضابر سد

خدمات و اطلاعات لازم
براي ثبت به همراه کلیه مدارك زیر باید به اداره ثبت شرکتها مراجعه شود
مدارک لازم برای ثبت
ثبت شرکت به چه صورت می باشد
برند60%
توسعه70%
طراحی80%
پشتیبانی90%
5000
کاربران
5000
جوایز
7000
مشتریان
5000
پروژه

همکاران

تیم پشتیبانی و تحقیقات ما

جاشوا / توسعه دهنده

مدیریت بخش توسعه طراحی

اسکات / طراح وب

مدیریت بخش طراحی وب

ماری / طراح

مدیریت بخش طراحی

پیتر / سئو

مدیزیت بخش سئو

نظرات

انتقادات و پیشنهادات مشتریان

تعرفه ها

پنل قیمت و امکانات

ابتدایی

تومان6.99ماهانه
 • 5 کاربر
 • 45 پروژه
 • 10 Gb حافظه
 • 1000 آپلود
 • 12h امنیت
خرید

استاندارد

تومان12.99ماهانه
 • 5 کاربر
 • 45 پروژه
 • 10 Gb حافظه
 • 1000 آپلود
 • 12h امنیت
خرید

حرفه ای

تومان24.99ماهانه
 • 5 کاربر
 • 45 پروژه
 • 10 Gb حافظه
 • 1000 آپلود
 • 12h امنیت
خرید
compatible.png

ویژگی ها

اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن به دقت پر شود
و  به  امضابرسد  همزمان  فرم  صورتجلسه  مجمع  موسس  و  عادي  و  صورتجلسه  هیات  مدیره  هم  آماده
اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن به دقت پر شود
و  به  امضابرسد  همزمان  فرم  صورتجلسه  مجمع  موسس  و  عادي  و  صورتجلسه  هیات  مدیره  هم  آماده