دکتر محمد سهرابی

مدرس زبان انگلیسی کنکور
مدرس پروازی 7 استان کشور
مولف کتاب بانک سوالات حرف آخر
مولف کتاب زرد عمومی قلمچی
طراح سوالات قلمچی ، مبتکران و مدارس برتر
عضو ائتلاف پاسخگویی به سوالات کنکور انتشارات مهر و ماه